Frances Cofane

Dear Aimee and Family, Nawa'y aliwin ka ng iyong mga alaala sa panahong ito ng kalungkutan. Sa aming pinakamalalim na pakikiramay, sina Mary, Steven at Ashley

sa pamamagitan ng

Ang Pamilya Bishop