Ellen Vicinus

Sa mapagmahal na alaala ni Ellen Vicinus, na isang kahanga-hangang tao at labis na mami-miss.

sa pamamagitan ng

Britt at Debbie Briatico