Elise Campbell

Ipinagmamalaki mo kung paano mo pinahahalagahan ang iyong regalo ng buhay mula sa iyong donor na si Mandy sa pamamagitan ng pamumuhay nang buo sa bawat araw sa malusog at mapagmahal na paraan. Pag-ibig at Pagpapala.

sa pamamagitan ng

Ina at ama