Eli Bussotti

Sa karangalan ng aking magandang anak. Nami-miss ang iyong matamis na mukha, nakakatuwang pagtawa, nakakalokong sayaw na galaw, at ang pagmamahal na lagi mong ipinagkakalat sa iba. Pinagmamalaki mo pa rin ako. Isang karangalan ang maging iyong ina. Mahal kita, Eli. xo

sa pamamagitan ng

Joy Krumenacker