Edward E. Buffington, Jr.

Isang tunay na nagmamalasakit at mapagmahal na anak, asawa, ama at lolo. Gustung-gusto ng lahat ng nakakakilala sa kanya ang kanyang pagkamapagpatawa at debosyon sa kanyang pamilya at mga kaibigan.

sa pamamagitan ng

Bob, Sharon at Adam Gum