Eddie Connell III

Pagpaparangal kay Eddie Connell III – isang mapagbigay, mabait, nakakatawa at matalinong kasama sa negosyo. Nagpapadala ng mga panalangin at mainit na pakikiramay sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Tom

sa pamamagitan ng

Tom Hornung