Drew Hazlett

Ngayon ay ang 6th Heart Transplantversary para sa aming anak na si Drew. Kami ay walang hanggan na nagpapasalamat sa kanyang donor at mga mahal sa buhay ng donor sa paggawa ng walang pag-iimbot na desisyon na maging isang organ donor. Talagang pinagpala tayo!
Upang matuto nang higit pa tungkol sa paglalakbay ng aming anak o sa pundasyong ginawa namin upang matulungan ang iba bisitahin ang www.healingdrewsheartfoundation.org
Magparehistro para maging donor ngayon ❤️

sa pamamagitan ng

Ina at ama