Dr. David Super

Sa alaala ng isang tunay na nagmamalasakit na tao.

sa pamamagitan ng

Gretchen Davis