Donna Slaton

Nagpapasalamat sa liver transplant na natanggap kamakailan ng kaibigan kong si Donna Finch Slaton sa Jewish Hospital sa Louisville, KY at kung gaano siya kahusay.

sa pamamagitan ng

Suzy Heilman