Debra Conant

Sa alaala ng matagal ko nang kaibigan na si Debra. Siya ay isang mapagmahal at mapagmalasakit na tao na naging kaibigan ko noong kabataan namin sa West Hartford, CT. Habang nagpatuloy kaming lahat sa kolehiyo at nagpakasal kami ay nawawalan ng ugnayan paminsan-minsan. Binisita ko siya sa lahat ng aking mga biyahe pabalik at nagkaroon kami ng mga magagandang gabi at pagbisita sa kanyang art gallery. Mami-miss siya dahil siya ay isang napaka-kakaibang tao na hindi kailanman mapapalitan ng sinuman. Pagpalain ng Diyos ang kanyang nagdadalamhating pamilya at mga kaibigan.

sa pamamagitan ng

Linda (Williams) Allender