Dean Floyd

Mahal na Sharon at pamilya, Nagdarasal sa ating mapagbiyayang Diyos na balutin ka ng Kanyang malakas na mga bisig ng kaaliwan. Love, Amy at Andy

sa pamamagitan ng

Amy at Andy