Liwayway Hattig

Naglingkod si Dawn sa kanyang bansa at nalantad sa asbestos sa panahon ng kanyang paglilingkod. Nagdulot ito ng pagkabigo sa kanyang mga baga at nakatanggap siya ng isang life saving transplant ng isang baga. Nakalulungkot na bumigay ang baga at pumanaw siya sa murang edad. Ang dahilan na ito ay malapit at mahal sa kanya. Siya ay isang mapagmahal na kaluluwa na hindi pa handang umalis sa mundong ito. Siya ay nagpapasalamat sa regalo ng oras na ibinigay sa kanya. Nag-donate kami ngayon sa kanyang karangalan at sa kanyang alaala. Rest In Peace Dawn.

sa pamamagitan ng

Sonya at Adam Nelson