David Russell

Salamat sa huling 12 taon ng buhay na ibinigay mo sa aming pamilya.

sa pamamagitan ng

Kevin, Wendy, Grace, at Luke Russell