David Hare

Sa di-makasarili, ang iyong mapagmahal na asawang si Brigette ay nagpasiya na bigyan ng buhay ang iba sa isang pinakamasakit na sitwasyon. Alam niya na ito ay isang bagay upang mapalawak ang pagtulong at pagbibigay ng taong palagi kang Dave. Mami-miss ka namin pero sa pamamagitan ng regalong ito, mabubuhay ka. Salamat sa lahat ng nagawa mo at sa lahat ng patuloy mong gagawin. With great respect and sincerity, Gwen

sa pamamagitan ng

Gwendolyn Cholewski