Daniel Stockdreher

Lubos akong nalulungkot sa pagkawala ng pamilya. Pagpapadala ng mga saloobin at Panalangin. Alam kong si Dan at ang kanyang mga pagsisikap sa pag-donate ng organ ay lubos na mami-miss.

sa pamamagitan ng

Paul Miller