Daniel Charland

Nawa'y magpahinga si Dan na alam ang pagmamahal ng marami, at ang regalo ng kanyang pinahabang buhay sa pamamagitan ng donasyon ng organ. Sumainyo nawa ang kapayapaan at ang kanyang pamilya.

sa pamamagitan ng

Kim Law at Pamilya