Damon Corwine at Grace Sutter

Dalawang espesyal na tao na nagbigay ng napakaespesyal na mga regalo sa pamamagitan ng donasyon ng organ, tissue, at mata. Ipinagdiriwang namin ang iyong pamana, madalas kang iniisip, at nami-miss ka namin nang buong puso.

sa pamamagitan ng

Sarah Dolezal