Si Corey Burns

Salamat sa pagpapakita sa aming lahat kung paano mamuhay sa harap ng matinding paghihirap.

sa pamamagitan ng

David at Lucille Wall