Colleen Gleason

Sa alaala ng aking matapang, walang pag-iimbot, at mapagmalasakit na anak na babae. Kami ay walang hanggan na nagpapasalamat sa 27 taon na ibinigay sa amin ng Donate Life. Sobrang biniyayaan kami ng regalong buhay.

sa pamamagitan ng

Christine Gleason