Cody Allen Baer

Sa mapagmahal na alaala ng ating pamangkin at ninang na tumulong sa napakaraming tao sa kanyang mga kaloob na organs at tissue. Mahal na mahal at namimiss namin siya.

sa pamamagitan ng

Deb at Ramon Martinez