Christopher Chiarello

Bilang pag-alala sa isang buhay na nakatuon sa pagtulong sa pagpapalaganap ng mensahe ng nagliligtas-buhay na mga transplant.

sa pamamagitan ng

Jocelyn Anderson sa ngalan nina Frances Leung at Don Yee