Chalan Taylor

Mahal ka namin at nami-miss ka, kapatid ko.

sa pamamagitan ng

Fred Vaughn