Barbara Musco

Sa memorya ng aming kaibigan, si Barbara Musco, na nakipaglaban bilang isang mahusay na mandirigma sa labanan laban sa Scleroderma.

sa pamamagitan ng

Suzanne at Kevin Ryan