Tita Karen

Mahal at miss na kita. Salamat sa palaging inspirasyon sa akin dito sa lupa at pagkatapos. Patuloy na bantayan ako at ang pamilya. Love always, ang iyong Angelpie

sa pamamagitan ng

Deana Marie