Anthony Cucchiara

Nais kong magkaroon kayo ng kapayapaan na maghahatid ng kaaliwan, lakas ng loob na harapin ang mga darating na araw at mga alaala na walang hanggan na hahawakan sa inyong mga puso. Pagmamahal at panalangin sa buong pamilya Cucchiara.

sa pamamagitan ng

Pamilya DiVeglio