Amy

Si Amy ay isang inspirasyon sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Mga yakap at panalangin sa kanyang pamilya.

sa pamamagitan ng

Ron at Donna Toman