Amy Reese

Sa pinakakahanga-hangang kaibigan na maaaring hilingin ng sinuman. Namuhay ka nang walang pag-iimbot at ganap! Mananatili ka sa puso ko magpakailanman at mamimiss kita!

sa pamamagitan ng

Andrea