Amanda Nashawaty

Nawa'y mabuhay magpakailanman ang alaala ng iyong espiritu ng pakikipagsapalaran sa lahat ng mga buhay na iyong naantig

sa pamamagitan ng

Angela