Alie Hamilton

Salamat Alie sa pagiging isang kahanga-hangang kaibigan sa loob ng maraming taon. Palagi kang mabait at matulungin sa mga nakapaligid sa iyo. lagi kitang minamahal

sa pamamagitan ng

Deanna Rosencrantz