Alexander Johnson

Mahal ka namin, Alex. Hanggang sa muli nating pagkikita...Micki, Megan, Sophie, at Josh

sa pamamagitan ng

Micki Rosauer