Alex

Alex, naaalala ka sa iyong kaarawan at palagi. Mahal kita

sa pamamagitan ng

Micki Rosauer