Alex Kasper

Sa isang taong hindi makasarili na nagligtas sa aking buhay, ako ay walang hanggang pasasalamat para sa iyo.

sa pamamagitan ng

Marina Trapasso