Alex Coe

Sa edad na 16, nagpasya si Alex na maging organ donor… isang desisyon na nagligtas sa buhay ko.

sa pamamagitan ng

John Sperzel