Isang kahanga-hangang tao

Sa memorya ng isang kahanga-hangang lalaki na nakakuha ng dagdag na 3 taon dahil sa kabutihang-loob ng kanyang kapatid na babae sa kanyang buhay na donasyon sa bato.

sa pamamagitan ng

Joan Heath