ISANG NAGSISIWANAG NA ILAW

HAPPY 20TH BIRTHDAY SIS! MISS KA AT MARAMING MINAHAL, PATULOY NA MAGSINING NG IYONG LIWANAG SA ATING LAHAT!

sa pamamagitan ng

HANNA OECHSNER