Mga Kwento ng Pag-asa

Zaccari, tatanggap ng bato

Si Zaccari ay isang nakangiting apat na taong gulang na batang lalaki na mahilig sa lahat ng sports, laruang sasakyan, at tumatawa kasama ang kanyang nakatatandang kapatid. Walang sinuman ang makakapagpalagay na siya ay may malubhang karamdaman sa halos buong buhay niya hanggang sa nailigtas siya ng isang kidney transplant — at binigyan siya ng pagkakataong maging isang bata.

Ipinanganak na may bihirang sakit sa bato na tinatawag na congenital nephrotic syndrome, nagkaroon ng kumpletong kidney failure si Zaccari bago ang kanyang unang kaarawan. Sa susunod na tatlong taon, ang mga pangangailangan ng pangangalagang pangkalusugan ni Zaccari ay nangangailangan ng hindi mabilang na mga pagbisita sa ospital, maraming operasyon at isang matinding dialysis routine tatlong beses sa isang linggo sa isang specialty dialysis center mahigit dalawang oras ang layo. Ang kidney transplant ang tanging pag-asa niya.

Naalala ng kanyang ina, si Ashley, kung paano nila sinubukang manatiling positibo at sulitin ang malagim na sitwasyon ni Zaccari. "Ang dialysis ang kanyang life support," sabi ni Ashley. “Upang bigyan ang aming paglalakbay ng karagdagang layunin, nakakuha kami ng custom na marangyang decal na ginawa para sa aming sasakyan na may nakasulat na 'Be Someone's Hero... Be an Organ Donor'."

Tatlo at kalahati si Zaccari, nang matanggap niya at ng kanyang pamilya ang balita na may katugmang bato na naibigay. Naging matagumpay ang transplant surgery, at agad na nagsimulang magpakita ng improvement si Zaccari. Ngayon, sa halip na gugulin ang kanyang buhay na naka-attach sa isang makina, si Zaccari ay abala sa paglalaro, pagsasayaw at paggawa ng maraming yakap. Walang hanggang pasasalamat ang kanyang mga magulang sa donor ni Zaccari sa ginawang posible, at aktibong itinataguyod nila ang kahalagahan ng donasyon sa tuwing magagawa nila.

"Muntik na mawala ang aking Zaccari nang maraming beses, at siya ay masaya at malusog dahil may nagsabi ng oo sa isang nagliligtas-buhay na donasyon," sabi ni Ashley. "Iniligtas ng aming donor ang aking anak at binigyan siya ng pagkakataong magkaroon ng normal na pagkabata."