Mga Kwento ng Pag-asa

Vince, cornea recipient

Ang cornea recipient na si Vince ay nagkaroon ng 20/20 vision bilang isang bata, ngunit nagbago iyon nang siya ay naging 18. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumala nang mabilis sa kolehiyo, na tinawag siyang "Squints" dahil sa kanyang patuloy na pagpikit upang makakita ng mga bagay. Sa edad na 22, ang paningin ni Vince ay lumala hanggang sa punto na nahihirapan siyang magbasa ng mga palatandaan sa kalsada at hindi makita ang bola habang naglalaro ng golf o naglalaro ng softball. Ipinaalam sa kanya ng ophthalmologist ni Vince na hindi maibibigay ng corrective lens ang tulong na kailangan niya. Ang double corneal transplant ay ang pinakamagandang pag-asa ni Vince.

Natanggap ni Vince ang kanyang double corneal transplant salamat sa kabutihang-loob ng isang cornea donor. Naging matagumpay ang mga operasyon sa transplant, at namangha si Vince na bumalik ang kanyang paningin. Ang epekto ng makitang muli ay nauwi sa pagbabago ng buhay para kay Vince. Pakiramdam niya ay binigyan siya ng super powers, handa na si Vince na sulitin ang kanyang regalo sa paningin.

Isang bagong kabanata bilang isang tatanggap ng kornea

Dahil muli niyang makita ang mga detalye ng buhay, naging malinaw kay Vince na handa na siyang ituloy ang pangarap niyang karera at maging barbero. Mula nang mag-corneal transplant, nagbukas si Vince ng dalawang barbershop, na may pangatlo sa mga ginagawa. Pinakamaganda sa lahat, nagagawang coach ni Vince ang baseball team ng kanyang anak — isang bagay na imposible kung wala ang kanyang donor.

Kinikilala ang kahalagahan ng donasyon ng organ, mata at tissue, si Vince ay isang rehistradong donor mismo. Umaasa siyang balang araw ay makapagbigay ng mga pagkakataong makapagpabago ng buhay at makapagpapagaling sa iba, tulad ng ibinigay sa kanya.