Mga Kwento ng Pag-asa

Si Vanessa, tumatanggap ng bato

Si Vanessa ay 21 taong gulang noong una siyang nakaramdam ng sakit. Sinubukan niyang huwag pansinin ang kanyang mga sintomas at magpatuloy sa buhay gaya ng dati ngunit hindi nagtagal ay napunta siya sa ospital. Nalaman niya na mayroon siyang Goodpasture syndrome, isang bihirang kondisyon na umaatake sa mga baga at bato. Nagpagamot si Vanessa para sa kanyang mga baga, ngunit permanenteng napinsala ang kanyang mga bato. Sa susunod na 11 taon, nag-juggle si Vanessa ng isang full-time na trabaho at araw-araw na paggamot sa dialysis. Nang huminto sa pagtulong ang dialysis, ang kidney transplant ang tanging pagkakataon niyang mabuhay.

Ang ama ni Vanessa, si Gilbert, ay isang perpektong tugma para sa buhay na donasyon. Pagkalipas ng anim na buwan, sa edad na 32, nakuha ni Vanessa ang kanyang bagong kidney. Gumaan kaagad ang pakiramdam niya at naging maayos ang proseso ng pagbawi para kay Vanessa at Gilbert. Wala pang dalawang buwan, handa na si Vanessa na bumalik sa pamumuhay at simulan ang pagtupad sa kanyang mga pangarap.

Natagpuan ni Vanessa ang pag-ibig at isang kasosyo sa negosyo sa taon pagkatapos ng kanyang transplant. Nakilala niya ang kanyang kasintahang si Ben, at nagbukas ng isang matagumpay na restawran, na pag-aari nila nang magkasama. Bilang chef, si Vanessa ay nakatayo sa loob ng maraming oras bawat araw, isang bagay na hindi magiging posible kung wala ang kanyang transplant. Ang kanyang bagong bato ay nagbigay-daan din kay Vanessa na makamit ang isang bagay na hindi niya pinangarap na magiging posible — maging isang ina sa isang malusog na sanggol na babae, si LisaMarie. Ang buhay na paglalakbay sa donasyon nina Gilbert at Vanessa ay nagpatibay sa kanilang samahan, at magpakailanman ay magpapasalamat si Vanessa sa pangangalagang natanggap niya mula sa kanyang pamilya at sa regalong buhay na natanggap niya mula sa kanyang ama.