Mga Kwento ng Pag-asa

Valerie, tumatanggap ng atay

story-of-hope-valerie-reading

Sa pagtingin kay Valerie ngayon, imposibleng sabihin na siya ay minsan ay nakamamatay na may sakit. Napakatagal na noon, hindi man lang naaalala ni Valerie ang kakila-kilabot na panahong iyon. Alam niya, gayunpaman, na isang liver transplant ang nagligtas sa kanyang buhay.

Si Valerie ay na-diagnose na may biliary artresia, isang bihirang, nakamamatay na sakit sa atay, bilang isang sanggol. Dahil sa malubha at mabilis na pinsalang dulot ng sakit sa kanyang atay, si Valerie ay inilagay sa listahan ng paghihintay ng pambansang organ transplant noong siya ay siyam na linggo pa lamang. Lumipas ang mga buwan. Sinikap ng mga magulang ni Valerie ang kanilang makakaya na pangalagaan siya at panatilihing komportable, habang sabik na naghihintay sa balita na may naibigay na katugmang atay. Makalipas ang mahigit isang taon, dumating sa wakas ang tawag na inaasahan ng kanyang mga magulang. Natanggap ni Valerie ang kanyang bagong atay at ang kanyang pagkakataon na mabuhay ng mahaba, malusog na buhay noong siya ay 18 buwang gulang.

Ngayon, mahigit dalawampu't limang taon na ang lumipas, ang naibigay na atay ni Valerie ay patuloy na nagpapahintulot sa kanya na mamuhay nang lubos. Nag-aral siya sa kolehiyo, nakakuha ng magandang trabaho at aktibong miyembro ng kanyang simbahan. Ang regalo ng kanyang donor ay naging posible rin para kay Valerie na pakasalan ang kanyang mahal sa buhay at makaranas ng isa pang himala: ang kagalakan ng pagiging ina. Kamakailan ay ipinanganak ni Valerie ang isang malusog na batang babae nang walang anumang hamon o komplikasyon. Nagpapasalamat siya sa oras na nakakasama niya ang kanyang anak—pagpapaligo, pagbabasa sa kanya, paglalaro nang magkasama at simpleng pinapanood siyang lumaki.

Kahit na makalipas ang lahat ng mga taon mula nang matanggap ni Valerie ang kanyang nakapagliligtas-buhay na liver transplant, hindi niya kailanman pinabayaan ang kanyang mabuting kalusugan. Si Valerie ay nagpapasalamat araw-araw para sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay at lahat ng ibinigay nito sa kanya.