Mga Kwento ng Pag-asa

Steven DePriest, donor

Gustung-gusto ni Steve ang pangangaso, pangingisda, at pag-aaral ng kasaysayan, at, bilang isang boluntaryong bumbero, lubos siyang nagmamalasakit sa kanyang komunidad. Kitang-kita rin ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa kapwa nang magparehistro siya bilang organ, eye at tissue donor.

Matapos ang kanyang biglaang pagpanaw, ang desisyon ni Steve na maging donor ay nagbigay ng regalo ng buhay sa ibang nangangailangan. Nalaman ng kanyang pamilya na ang isang babae sa isang kalapit na estado ay tumanggap ng isa sa kanyang mga bato, ang isa ay tumanggap ng kanyang mga kornea, at may mga narekober na tissue na maaaring makatulong na iligtas ang buhay ng ibang taong naghihintay ng transplant. Sa pamilya ni Steve, ang kanyang walang pag-iimbot na pagkilos ng pagrehistro upang maging isang donor ay nangangahulugan na siya ay nabubuhay sa pamamagitan ng buhay ng mga tatanggap na kanyang iniligtas.

Ang Pinakamahalagang Regalo

Para sa anak ni Steve na si Allison, ang pagkaalam na ang kanyang regalo ay nagbigay sa iba ng pangalawang pagkakataon sa buhay ay nagdulot sa kanya ng kaaliwan habang nagdadalamhati sa kanyang pagkawala.

“It has meant to me that his life is living on in someone else. Binigyan niya sila ng pagkakataon na mabuhay sa kanyang walang pag-iimbot na gawa ng donasyon. Ang mga tatanggap ay maaaring mabuhay sa panibagong araw upang makapiling ang kanilang pamilya, at may taong MAKIKITA muli! Bagama't biglaan at kalunos-lunos na nagwakas ang kanyang buhay, ang pagkaalam sa kanyang kaloob na buhay ay nagbigay ng labis na kaginhawahan sa napakaraming araw ng kalungkutan. Maging ang taong iyon upang ibalik ang buhay sa isang tao pagkatapos mong mawala. Ito ang pinakamahalagang regalo, ang regalo ng buhay. Nagdudulot ito ng kaginhawaan at kapayapaan na ibahagi ang kanyang kuwento pagkatapos ng gayong kalunos-lunos na pagkawala.”