Mga Kwento ng Pag-asa

Sejal, kidney at pancreas recipient

Nang magtapos si Sejal sa medikal na paaralan at naghahanda nang pumasok sa paninirahan, bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili na nangangailangan ng isang nakapagliligtas na kidney transplant.

Matapos ma-diagnose na may Type 1 Diabetes sa 10 taong gulang, natutunan ni Sejal na pamahalaan ang kanyang sakit sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang paggamit ng pagkain at mga antas ng insulin at gumamit ng insulin pump upang tumulong. Matapos makatapos ng medikal na paaralan, bumalik si Sejal sa Arizona, kung saan binalak niyang ipagpatuloy ang kanyang karera. Di-nagtagal pagkatapos lumipat, si Sejal ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo at panghihina at nakipag-appointment sa kanyang doktor upang suriin ito. Ang ilang paunang pagsusuri ay nagsiwalat na ang kanyang bilang ng dugo ay mababa, at ang paggana ng bato ni Sejal ay bumaba. Agad na sumailalim sa kidney biopsy si Sejal at na-diagnose na may stage 5 kidney failure. Ang tanging pag-asa niyang gumaling ay ang kidney transplant.

Ang Unang "Ikalawang Pagkakataon" ni Sejal

Ipinadala si Sejal sa Mayo Clinic sa Arizona at nakalista para sa multi-organ transplant upang makatanggap ng kidney at pancreas, na magpapagaling sa kanyang Type 1 Diabetes. Pagkatapos ng 9 na buwan sa listahan ng paghihintay ng transplant, nakatanggap si Sejal ng isang nakapagliligtas na kidney-pancreas transplant salamat sa kabutihang-loob ng isang donor.

Pagkatapos ng kanyang mga transplant, kapansin-pansing naiiba ang buhay ni Sejal. Nasiyahan din siya sa pagkain na hindi pa niya nakakain noon dahil sa kanyang diyabetis at hindi gaanong limitado sa damit na masusuot niya nang walang insulin pump na dapat ipag-alala. Nagkaroon din ng kalayaan si Sejal na mag-ehersisyo nang hindi nababahala tungkol sa kanyang asukal sa dugo, at ang pagkahilo at panghihina na kanyang naramdaman ay ganap na nawala. Nagawa niyang ipagpatuloy ang kanyang karera sa medisina, at makita ang kanyang pamangkin at pamangkin na ipinanganak at lumaki. Pakiramdam ni Sejal ay isang bagong tao.

Isa pang Walang Pagiging Regalo

Noong 2018, nagsimulang magbago ang mga kidney number ni Sejal, at inirerekomenda ng kanyang doktor na maghanda siya para sa isa pang kidney transplant. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pagtanggi na gamot ay nagdulot ng hindi maibabalik na pagkakapilat sa kanyang bato, na nagresulta sa pagbaba ng function ng bato. Nagsimulang maghanda si Sejal na magsimula ng dialysis sa bahay habang naghihintay siya ng transplant para makapagtrabaho siya sa araw at mapangalagaan ang kanyang kalusugan. Sa kasamaang palad, hindi inaasahang nahawa si Sejal ng valley fever, na nakasira sa anumang natitirang function ng bato. Upang mailigtas ang kanyang buhay, sinimulan ni Sejal ang emerhensiyang dialysis sa ospital at nanatili sa dialysis sa loob ng halos 10 buwan.

Noong Nobyembre 2021, natanggap ni Sejal ang tawag na may available na kidney, isang araw bago ang labindalawang taong anibersaryo ng kanyang unang transplant.

"Iniisip ko kung paano araw-araw, nabubuhay ako, at narito ako dahil sa aking mga donor," sabi niya. "Pinayagan nila akong pumunta dito at binigyan ako ng pangalawa at pangatlong pagkakataon sa buhay."

Pagkatapos ng kanyang ikalawang transplant, ipinagpatuloy ni Sejal ang kanyang medikal na karera na may pagtuon sa transplant na gamot. Siya ay masigasig tungkol sa pagtulong sa mga pasyente ng transplant na mabuhay nang mas mahaba at mas malusog na buhay at tinitingnan ang kanyang karera bilang isang pagkakataon upang bumalik pagkatapos matanggap ang kanyang sariling mga regalong nagliligtas-buhay. Ang walang pag-iimbot na regalo ng kanyang mga donor ay nagpabago sa pananaw sa mundo ni Sejal, at alam niyang hindi kailanman ipagwalang-bahala ang anumang bagay at hayaang mabuhay ang kanilang pamana sa pamamagitan niya.