Mga Kwento ng Pag-asa

Renee, tatanggap ng puso

Si Renee ay isang babaeng Katutubong Amerikano mula sa Pueblo ng San Ildefonso Tribe sa New Mexico. Siya ay isang 40-taong-gulang na asawa at ina ng dalawang batang babae, nagtatrabaho ng fulltime at pisikal na aktibo, nang bigla siyang magkasakit. Nalaman ni Renee na isang virus ang umatake sa kanyang puso, na naging sanhi ng pagtibok nito ng tatlong beses na mas mabilis kaysa sa normal. Siya ay may isang aparato na inilagay sa kanyang dibdib upang panatilihin ang kanyang puso beating; gayunpaman, sa paglipas ng susunod na tatlong taon, si Renee ay nasa loob at labas ng mga emergency room at nagkaroon ng maraming pananatili sa ospital. Mabilis na lumala ang kanyang puso, hanggang sa halos hindi na siya makalakad o magsipilyo man lang. Isang heart transplant ang tanging pag-asa ni Renee para mabuhay.

Noong Oktubre 2002, isang katugmang puso ang naibigay, at natanggap ni Renee ang transplant na nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Makalipas ang halos 16 na taon, siya ay isang mapagmataas na lola at tagapagtaguyod ng donasyon. Ang karanasan ni Renee ay nagbigay inspirasyon sa kanya na ibahagi ang kanyang kuwento sa iba upang itaas ang kamalayan para sa sakit sa puso at upang turuan ang komunidad ng Katutubong Amerikano tungkol sa kahalagahan ng pagpaparehistro bilang isang organ, eye at tissue donor.

Labis na naantig si Renee sa suportang natanggap niya mula sa kanyang pamilya at sa kanyang tribo sa buong paglalakbay niya sa paglipat. Nandoon sila para kay Renee sa kanyang pinakamatinding oras ng pangangailangan, nagdadala ng mga pagkain, nag-aalaga sa kanyang mga anak na babae, naghahatid sa kanya sa mga appointment at nagdaraos ng mga fundraiser upang tumulong sa mga gastusin sa pagpapagamot hanggang sa muli siyang makabangon. Walang hanggang pasasalamat din si Renee sa kanyang donor na "anghel" at donor family sa pagbibigay sa kanya ng regalo ng buhay.