Mga Kwento ng Pag-asa

Paster Jum, tagapagtaguyod

Nakatira malapit sa isang ospital sa kanyang sariling bansa ng Burma, naaalala ni Pastor Jum ang mga propesyonal sa kalusugan na nakikipagsapalaran sa mga lansangan upang humingi ng mga donasyon ng dugo para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa loob ng ospital. Bilang isang taong may medyo bihirang uri ng dugo, palagi siyang nagboluntaryo kapag may pangangailangan.

“Bahagi ito ng pagiging tao,” sabi ni Pastor Jum. "Minsan ang mga tao ay lubhang nangangailangan ng isang bagay na maaari nating ibigay, kaya bakit hindi?"

Ang parehong pilosopiya na ito — at ang personal na pagkilala sa mga taong naapektuhan ng donasyon ang buhay — ang nagtulak kay Pastor Jum na irehistro ang kanyang desisyon na maging organ, eye at tissue donor ilang sandali lamang matapos makarating sa United States noong 2010. Ito rin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon sa kanyang adbokasiya para sa donasyon ng organ bilang pastor ng Indiana Kachin Church at bilang coordinator para sa Kachin Baptist Churches USA. Umaasa siya na kung mas maraming tao sa komunidad ng Burmese ang nakakaalam na ang donasyon ay nagbabago ng buhay, sila ay magaganyak na magparehistro upang maging isang donor din.

“Sinisikap kong turuan ang aming mga miyembro at ang mga tao mula sa Burma tungkol sa donasyon tuwing magagawa ko,” sabi niya. "Ito ay tungkol sa pagtulong sa mga tao na magkaroon ng pagkakataon."