Mga Kwento ng Pag-asa

Mike, donor, at Maureen, recipient at miyembro ng pamilya ng donor

Isang Regalo na nagpapabago ng Buhay

Si Maureen ay 29 taong gulang nang siya ay masuri na may sakit sa bato at natagpuan ang kanyang sarili na nangangailangan ng isang nakapagliligtas-buhay na transplant. Noong Nobyembre 24, 2009, natanggap ni Maureen ang regalo ng isang bagong bato mula sa isang buhay na donor, si Kim.

Matapos ang kanyang karanasan sa sakit sa bato at matanggap ang kanyang transplant, alam ni Maureen na gusto niyang bumalik sa paaralan at ialay ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga pasyente ng bato. Pumasok siya sa nursing school at kalaunan ay naging dialysis nurse. Sa nakalipas na dekada, nagtrabaho si Maureen sa larangan ng dialysis, na nagdadala ng kakaibang pananaw sa kanyang mga pasyente bilang isang taong nakauunawa sa kanilang pinagdadaanan.

Pitong taon pagkatapos ng kanyang transplant, si Maureen at ang kanyang asawa ay nagkaroon ng isang anak na babae, isang bagay na hindi nila sigurado na magagawa nila dahil sa kanyang sakit. Alam ni Maureen na kung wala ang hindi kapani-paniwalang pagkabukas-palad ni Kim, hindi ito magiging posible: “Wala ako ngayon, sa buhay na ito na aking nilikha, kung wala ang walang pag-iimbot na pagkilos ng isang tao. Nagagawa ko na ngayong tumulong at makakaapekto sa iba na nasa parehong posisyon na kinalalagyan ko. Sa palagay ko ay hindi ko talaga maipaliwanag kung gaano ako nagpapasalamat.”

Nagpatuloy ang Pagkabukas-palad

Ang paglalakbay ni Maureen sa paglipat ay nakaapekto sa kanyang buong pamilya, lalo na sa kanyang ama, si Mike. Naantig siya sa altruistic na pagkilos ni Kim na maging isang buhay na donor. Kilala bilang buhay ng party, si Mike ay isang charismatic, ambisyosa, at mahilig sa indibidwal. Labis siyang nagmamalasakit sa kanyang mga kaibigan at pamilya, at pagkatapos ng transplant ng kanyang anak na babae, lubos siyang nagmamalasakit sa pagiging donor mismo.

Noong 2017, hindi inaasahang pumanaw si Mike, at tinanong ang kanyang pamilya kung sasagutin ba nila si Mike bilang isang cornea at tissue donor. Alam ni Maureen at ng kanyang pamilya kung gaano siya nagpapasalamat sa transplant na nagligtas sa buhay ni Maureen, at tiwala sila na gugustuhin niyang maging donor. Sinabi ng pamilya ni Mike, at sa eksaktong araw, Nobyembre 24, na natanggap ni Maureen ang kanyang donor kidney walong taon bago, naging eye and tissue donor si Mike.

“Ang regalo ng buhay ay ang pinakahuling regalong ibibigay,” sabi ng pamilya ni Mike. "Dahil ang aming pamilya ay pinagpala na magkaroon ng isang tao na mag-donate ng isang bato kay Maureen, alam namin na ang aming ama ay nais na bayaran ang regalo sa pamamagitan ng kanyang donasyon ng kanyang mga mata at tissue."

Ang mga donor ng organ, mata at tissue ay hindi lamang nagliligtas ng mga buhay, nagbibigay sila ng inspirasyon sa iba na irehistro ang kanilang desisyon at ibigay ang regalo ng buhay at kagalingan sa ibang tao. Irehistro ang iyong desisyon ngayon sa RegisterMe.org, at ibahagi ang iyong mga kagustuhan sa iyong mga kaibigan at pamilya upang makatulong na magbigay ng inspirasyon sa ibang tao na gawin din ito.