Mga Kwento ng Pag-asa

Si Madelin, tumatanggap ng maliit na bituka

Ipinanganak si Mady na may sakit na Hirschsprung – isang kondisyon na nakakaapekto sa malaki at maliliit na bituka. Sa 9 na buwang gulang, sumailalim siya sa isang maliit na paglipat ng bituka. Sa kasamaang palad, napunta si Mady sa pagtanggi makalipas ang ilang taon at nangangailangan ng pangalawang transplant. Noong 2016, natanggap niya ang regalo ng buhay sa pangalawang pagkakataon. Salamat sa kabutihang-loob ng dalawang pamilya ng donor, si Mady ay isa na ngayong masiglang 8 taong gulang, at isang straight A second grader na mahilig sumayaw at makipaglaro sa kanyang kapatid na babae. Salamat kay Mady at sa kanyang pamilya sa pagbabahagi ng kwentong ito!