Mga Kwento ng Pag-asa

London, tumatanggap ng atay

Rare Disease

Nang ipinanganak si London noong Pebrero 2021, iniuwi siya ng kanyang mga magulang upang ipagdiwang ang kanyang pagdating kasama ang kanilang pamilya. Pagkalipas ng dalawang araw, nakatanggap sila ng isang pagbabago sa buhay na tawag mula sa ospital. Nagpositibo ang London sa isang bihirang metabolic disease na kilala bilang MSUD, o Maple Syrup Disease. Naaapektuhan lamang ang isa sa humigit-kumulang 185,000 kapanganakan, ang diagnosis ng London ay nangangahulugan na ang kanyang katawan ay hindi masira ang ilang partikular na amino acids* sa pagkain. Ang mataas na antas ng mga amino acid na ito sa dugo ay nakakalason at kung hindi mahuli, ay maaaring magresulta sa pinsala sa utak, neurological disorder, at kamatayan. Upang mabuhay, ang dalawang pagpipilian ng London ay ang magpatibay ng isang mahigpit na pinaghihigpitang diyeta na may madalas na pagsusuri at maraming pag-iingat o magkaroon ng transplant sa atay.

Pagkatapos ng kanyang diagnosis, madalas na nasa ospital si London. Iningatan ng kanyang mga magulang na ihiwalay ang pamilya sa iba upang maiwasan ang pagkakalantad sa sakit. Dahil sa kanyang sakit, kinailangan ng London na sumunod sa isang espesyal na diyeta at kinakailangang pagpapakain sa tubo. Kung walang liver transplant, malinaw na ang London ay hindi mabubuhay tulad o makihalubilo sa ibang mga bata na kaedad niya.

 

Ang Pinakamagandang Regalo sa Kaarawan

Noong ika-15 ng Pebrero, 2022, tatlong araw bago ang unang kaarawan ng London, naligtas ang buhay ng London sa pamamagitan ng kabutihang-loob ng isang donor.

Mula nang mag-transplant siya, bumuti ang buhay ni London. Maaari niyang kainin ang lahat ng uri ng pagkain at mas malaya ang kanyang pamilya na mag-enjoy sa mga aktibidad sa labas ng bahay. Ngayon, gustung-gusto ng London na makipaglaro sa ibang mga bata sa parke at dumalo sa lingguhang mga klase sa sining. Mayroon din siyang malaking plano na magsimulang maglaro ng soccer.

“Ang donor ng London at ang walang pag-iimbot na pagpili ng kanilang pamilya ay nangangahulugan ng mundo sa atin,” sabi ng kanyang pamilya. "Nagbigay ito ng pagkakataon sa London na mamuhay ng normal, malusog na buhay nang walang mga panganib sa buhay na nagmumula sa kanyang sakit."

 

 

 

*Ang mga amino acid ay mga molekula na nagsasama-sama upang bumuo ng mga protina. Gumagamit ang katawan ng tao ng mga amino acid upang gumawa ng mga protina upang matulungan ang katawan: masira ang pagkain; lumaki; ayusin ang tissue ng katawan; at magsagawa ng maraming iba pang mga function ng katawan. Medlineplus.gov, na-access noong Marso 30, 2023.