Mga Kwento ng Pag-asa

Liz, tumatanggap ng tissue

Gustung-gusto ni Liz ang buhay at sinasamantala ang bawat sandali ng bawat araw. Isang visual artist at may-ari ng isang art supply store, hinahati niya ang kanyang oras sa pagitan ng mga klase sa pagtuturo, pagtatrabaho sa isang lokal na community college, at pag-aalaga kay Shelby—ang kanyang minamahal na aso. Ngunit noong Hulyo ng 2016, nabantaan ang buhay na buhay ni Liz nang madulas siya at mahulog sa isang hagdanan.

Matindi ang mga sugat ni Liz. Nakita ng X-ray ang maraming bali sa kanyang binti at bukung-bukong. Nag-aalala siya tungkol sa epekto ng kanyang paggaling at mga pinsala sa kanyang mabilis na buhay. "Ang pagiging nakakulong sa loob ng 7 buwan habang gumaling ako ay talagang masakit. Bilang isang balo na walang natitirang kamag-anak, nagtiis ako dahil sa aking komunidad ng mga kaibigan sa aking bayan na nag-aalaga sa akin,” paggunita ni Liz. Salamat sa kanyang mga tagapag-alaga sa komunidad at nag-donate ng buto mula sa isang napaka-mapagbigay na donor, matagumpay ang paggaling ni Liz at nakabangon na siya ngayon. Makalipas ang isang taon, ipinagdiwang ni Liz ang kanyang abalang iskedyul, ngunit madalas niyang iniisip ang malaking epekto ng donasyon at transplant sa kanyang paggaling.

Bagama't ang kanyang pagpapalaki ay nagdulot sa kanya na mag-alinlangan tungkol sa donasyon ng organ, naiintindihan na niya ngayon ang katotohanan sa likod ng maraming maling akala at umaasa na ibahagi ang kamalayan na iyon sa iba sa komunidad ng Hispanic. “Iniisip ko ang aking karanasan at ngayon ay nakikita ko kung gaano ako naging mali tungkol sa donasyon. Ang aking puso ay napagbagong loob at ngayon ay isinasaalang-alang ko ang pagiging isang donor. Hindi ko alam kung sino ang aking donor o kung saan sila nanggaling, ngunit magpakailanman akong magpapasalamat sa kanila. Ang aking donor ay bahagi na ngayon ng artist na ako."

Salamat kina Liz at AMAT sa pagbabahagi ng kwentong ito!