Mga Kwento ng Pag-asa

Lita, tumatanggap ng atay

NMDS Dr. Lita Matthews -- buhay na tumatanggap ng atay - babae - Katutubo, Pueblo

Palaging ipinagmamalaki ni Lita ang kanyang pamana at ginugol niya ang karamihan sa kanyang buhay na kasangkot sa kultura ng Katutubong Amerikano. Siya ay co-founder ng isa sa pinakamalaking kaganapan na ginanap sa New Mexico, ang Gathering of Nations Pow Wow.

Noong 2008, tatlong araw lamang bago magsimula ang ika-25 na taunang Pagtitipon ng mga Bansa, isinugod si Lita sa isang ospital sa Albuquerque. Doon ay na-diagnose siyang may cirrhosis of the liver, ang resulta ng pagsasalin ng dugo na natanggap niya mahigit 30 taon na ang nakalilipas. Mahusay na tumugon si Lita sa paggamot, na pinaniniwalaan niyang direktang resulta ng kanyang pang-araw-araw na programa sa ehersisyo at mapagkumpitensyang pagsasayaw sa maraming powwow.

Sa kasamaang palad, makalipas ang dalawang taon, sinabi kay Lita na nagkaroon ng cancer sa kanyang atay. Isang liver transplant ang tanging pagkakataon niya para mabuhay; at si Lita ay inilagay sa national transplant waiting list. Habang naghihintay siya, nagpasya si Lita na isapubliko ang kanyang kuwento sa loob ng kanyang komunidad ng Native American. Bilang karagdagan sa pagtuturo sa iba tungkol sa donasyon ng organ, mata at tissue, nagbigay ito ng inspirasyon sa ilang tao na magboluntaryong mag-abuloy ng bahagi ng kanilang mga atay upang tumulong na iligtas ang kanyang buhay.

Pagkatapos lamang ng ilang buwan, sa pagsisimula ng 2010 Gathering of Nations, si Lita at ang kanyang pamilya ay nakatanggap ng tawag na nagpapaalam sa kanila na ang isa sa mga potensyal na nabubuhay na donor ay isang laban. Noong Mayo, natanggap niya ang kanyang nakapagliligtas-buhay na liver transplant mula sa isang buhay na donor, ang kanyang matagal nang kaibigan na si Beverly.

Sa transplant, napagpatuloy ni Lita na punuin ang kanyang buhay ng magandang musika, powwow, sayawan at ang Gathering of Nations. Hinihikayat niya ang lahat na isaalang-alang ang pag-sign up upang maging isang donor. "Kung hindi dahil sa kabutihang-loob ng isang mahusay at kahanga-hangang indibidwal na nagbahagi ng kanyang atay sa akin, maaaring hindi ako buhay ngayon." sabi ni Lita. "Ang pagiging isang donor ay nakakatulong na panatilihing hindi maputol ang bilog at magpatuloy ang pagdiriwang ng buhay."