Mga Kwento ng Pag-asa

Lisa, kidney recipient, at Joseph, buhay na kidney donor

Sina Joseph at Lisa ay kasal sa loob ng 25 taon. Mayroon silang dalawang anak, sina Julian at Tyler, pati na rin ang dalawang apo, sina Naleyla at Michael.

Matapos ipanganak ang kanilang anak na si Tyler noong 2000, ang talamak na sakit sa bato ni Lisa ay nagdulot ng pinsala sa kanyang kalusugan. Sinabihan siya na kailangan niya ng kidney transplant at kalaunan ay inilagay sa dialysis. Sa sandaling malaman ni Joseph na kailangan niya ng bato, sinimulan niya ang kinakailangang pagsusuri sa Emory University Hospital at natuklasan na siya ang perpektong kapareha niya.

Ngayon, si Lisa ay CEO ng isang wellness and beauty company, pati na rin ang isang may-akda at malusog na kontribyutor sa pamumuhay para sa mga publikasyong lokal sa telebisyon, radyo at magazine - isang karera na naging posible sa pamamagitan ng walang pag-iimbot na regalo ng kanyang asawa.

Kwento na ibinigay ng AMAT.