Mga Kwento ng Pag-asa

Julian, kidney recipient

Nagliligtas-buhay na regalo ng isang buhay na donor

Ang kidney recipient na si Julian ay gumugol ng maraming bahagi ng kanyang pagkabata sa loob at labas ng ospital dahil sa pagkakaroon ng isang pambihirang sakit na naglilimita sa daloy ng dugo sa kanyang mga baga at bato. Sa pagsalungat sa mga pagsubok, si Julian ay umabot sa hustong gulang at naghahanda upang ipagdiwang ang Pasko kasama ang kanyang asawa at sanggol na anak nang siya ay magkasakit nang malubha at muling nadala sa ospital. Nalaman niyang mayroon siyang end-stage renal disease (ESRD) at sa sumunod na dalawang taon, nagtiis si Julian ng nakakapagod na araw-araw na dialysis regimen. Nawalan siya ng mahalagang oras kasama ang kanyang pamilya at napilitang umalis sa kanyang trabaho. Isang kidney transplant ang tanging pagkakataon niya.

Ang kapatid ni Julian na si Ana, ay gustong tumulong, at ang pagsubok ay nagdala ng magandang balita na siya ay isang perpektong tugma para sa buhay na donasyon. Pagkalipas ng dalawang buwan, sa edad na 31, natanggap ni Julian ang kanyang bagong kidney. Halos bumuti ang pakiramdam niya, at naging maayos ang proseso ng pagbawi para kay Julian bilang kidney recipient, at para kay Ana bilang kanyang buhay na donor. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula na si Julian sa aktibong pamumuhay na dati ay imposible, at si Ana ay bumalik sa trabaho bilang isang EMT.

Buhay pagkatapos ng kidney transplant

Mas malakas, mas malusog at walang dialysis, bumalik si Julian sa kanyang trabaho bilang isang auto technician. Natutuwa siya sa mga simpleng bagay na hindi niya magawa noon, tulad ng pag-inom ng tubig hangga't gusto niya. Higit sa lahat, siya na ngayon ang kasangkot na asawa at ama na lagi niyang gustong maging. Priyoridad ni Julian na gumugol ng oras kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, na pinapahalagahan ang bawat sandali na magkasama sila. Bilang recipient ng kidney, hindi iniisip ni Julian ang mga maliliit na bagay — alam niya na ang buhay ay masyadong mahalaga at masyadong maikli para hindi tumuon sa pagiging masaya.

Noon pa man ay hinahangaan ni Julian ang malaking puso ni Ana, ngunit sa huli, ang bato nito ang nagligtas sa kanya. Ang kanilang buhay na paglalakbay sa donasyon ay nagpatibay sa kanilang samahan, at si Julian ay magpapasalamat magpakailanman para sa regalo ng buhay na natanggap niya mula sa kanyang kapatid na babae.